HB Care hướng dẫn đặt hàng trên hệ thống website của HB Care. Hướng dẫn này có thể thay đổi khi các chức năng được cải tiến nhằm mục đích giúp khách hàng thuận tiện trong việc lựa chọn sản phẩm khi đặt hàng.

Bước 1:

Truy cập vào website Hbcare.vn để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

hưỡng dẫn đặt hàng online

Bước 2: 

Lựa chọn sản phẩm muốn mua. Nếu trường hợp bạn muốn mua nhiều sản phẩm, hãy thêm vào giỏ hàng. Trường hợp bạn muốn mua 1 sản phẩm duy nhất, hãy bấm vào sản phẩm đó và tiến hàng chọn mua hàng nhanh.

Bước 3: Giỏ hàng

Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng trên HB Care, hãy bấm tiếp tục mua hàng để thêm các sản phẩm thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp vào giỏ hàng của mình trước khi hoàn thành đơn hàng.

Điền đẩy đủ thông tin nhận hàng theo giao diện đã cập nhật.

Lựa chọn hình thức thanh toán khi mua hàng trên HB Care.

Bước 4: Sau khi đặt hàng thành công.

Sau khi đặt hàng thành công sẽ có email gửi đến xác nhận đơn hàng với bạn. hãy kiểm tra xem đơn hàng của mình đã đúng, đủ như bạn đã lựa chọn hay chưa.

Sau đó sẽ có nhân viên đóng hàng gọi điện với bạn để xác nhận lại thông tin. Nếu gặp sự cố trong khi đặt hàng, hãy cập nhật lại hướng dẫn đặt hàng để kiểm tra thông tin.